Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:
Virksomhedens CVR-nr.: 31572436
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 70 11 20 20, www.tryg.dk.
Forsikring dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.
FAGLIGE ORANISTATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
MEDARBEJDERE
Niels Kokborg, ejendomsmægler
Pia Kokborg, sagsbehandler
Heidi Kokborg, salg og marketing
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
SAMARBEJDSAFTALER
•               Jyske Bank A/S
•               Boligsiden A/S
•               Dansk Boligforsikring
•               Willis
•               ProData forsyning
•               Lokalavisen Budstikken
PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:
•               Jyske Bank A/S
•               Dansk Boligforsikring
•               Willis
•               Lokalavisen Budstikken
•               ProData forsyning
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse.
Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4 gives disse oplysninger:
OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.